Vesi ja kanalisatsioon

Teenust osutame Värska, Mikitamäe, Obinitsa, Meremäe, Saatse ÜVK piirkondades, lisaks veevarustuse teenust Matsuri ja Määsi külades.

Setomaa Haldus OÜ veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01.01.2024.a.

Tasu tarbitud vee eest :

1,66 eur/m3 ilma käibemaksuta; 2,02 eur/m3 koos käibemaksuga.

Tasu heitvee ärajuhtimise eest:

1,41 eur/m3 ilma käibemaksuta; 1,72 eur/m3 koos käibemaksuga;

Tasu heitvee ärajuhtimise eest mahuga kuus rohkem kui 1700 m3:

1,25 eur/m3 ilma käibemaksuta; 1,53 eur/m3 koos käibemaksuga.

 

Vee kvaliteet

Mikitamäe küla ühisveevärk

Obinitsa küla ühisveevärk

Meremäe küla ühisveevärk

Saatse küla ühisveevärk

Värska aleviku ühisveevärk

Taotlusvorm  vee- ja kanalisatsioonilepingu sõlmimiseks
ÜVK
Teenuste hinnakiri

Nõuded veemõõdusõlmele

 

 

Comments are closed.