Avaleht

OÜ Setomaa Haldus on Setomaa vallale kuuluv äriühing mis loodi 2018 aasta lõpus endiste
Mikitamäe valla OÜ Katel, Meremäe valla OÜ Meremäe Vesi ja Värska valla OÜ Verska Calor ühinemise
teel. Ettevõtte põhitegevusala on vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine valla ÜVK -ga kaetud
aladel ( Värska, Mikitamäe, Obinitsa, Meremäe, Saatse), veevarustuse teenus Matsuri ja Luhamaa
külades. OÜ Setomaa Haldus on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik. Osaühingu 100%-line omanik on Setomaa vald.Ettevõte tegeleb Setomaa valla ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemide haldamise
ja arendamisega.
Peamisteks tegevusaladeks on joogivee tarbijateni juhtimine, tarbijatelt tagasi kogutud reovee puhastamine ja loodusesse juhtimine, haljastus, kaeve ja pinnasetööde, santehniliste tööde teostamine, teede, platside hooldus,
transporditeenuse(kaubik) pakkumine, seadmete rent, valla kalmistute haldamine.
Meie missiooniks on ilusa ja puhta elukeskkonna loomine Setomaa vallas, paindlik klienditeenindamine ja optimaalsete hindadega kvaliteetse teenuse osutamine.

Comments are closed.