Osutatavad teenused

Ettevõtte põhitegevusala on vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine valla ÜVK -ga kaetud aladel ( Värska, Mikitamäe, Obinitsa, Meremäe, Saatse), veevarustuse teenus Matsuri ja Luhamaa külades. Teiseks tegevusalaks on valla heakorra ja haljastustööde teostamine, kalmistute haldamine. Teenustöödena tehakse veel teede ja platside hooldust, kaeve-, ehitus- ja santehnilisi töid.

Santehnilised tööd
Kaevetööd
Mullatööd
Transporditööd
Seadmete rent

Comments are closed.