Setomaa Haldus OÜ avab oma veebilehe

Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 36 alusel ühendati 100% Setomaa vallale kuuluvad osaühingud Verska Calor, Meremäe Vesi ja Katel üheks äriühinguks ja äriühingu uueks nimeks on OÜ Setomaa Haldus. Ühinenud ettevõte Setomaa Haldus osutab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust Värska ja Mikitamäe alevikes, Meremäe, Obinitsa ja Määsi (Luhamaa nulk) külades. Haldab Obinitsa…

Loe edasi